Sektörel Alanda Harcanan Para Ne Kadardır?

Ülkemiz gün geçtikçe hemen hemen her sektörde oldukça yoğun bir şekilde büyümektedir, bu büyüme ülkemizi çağdaş seviyeler düzeyine yaklaştırmaktadır.

Ülke ekonomisi 2016’da yüzde 2,9 büyüdü. Finans ve sigorta sektöründe bu orandan 7,2 kat daha fazla oldu. İnşaat sektörün de ise bu oran 6,6 olarak belirlendi. Ülke ekonomisinde daralan alanlar ise; tarım, ormancılık ve balıkçılık oldu.2016’da finans ve sigorta sektöründe cari fiyatlarla önceki yıla nazaran yüzde 21,1 büyürken, inşaatta ise yüzde 19,3 büyüme gerçekleşti.

Gayrisafi yurt içi hasıla 84,3 milyar ile yüzde 3,3 pay alırken, inşaat sektörü 227,5 milyar lira ile yüzde 8,8 paya sahip oldu. Başka bir ajansın topladığı veriler göre kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 17,9 ile en hızlı büyüyen sektörler arasında yer aldı. Sektörün milli gelir içinde ki değeri 300,4 milyar lira ve payı da yüzde 11,6 olarak kayıtlara geçti.

Peki sektörel alanda harcanan para ne kadardır?

2016′ da

*Hizmet sektörü 548,4 milyar lira

*Bilişim 63,7 milyar lira

*Sanayi 201,6 milyar lira

*Tarım, ormancılık ve balıkçılık 158,0 milyar lira

*Sağlık 95,0 milyar lira

Ülkemizde yaşlanan nüfus, pahalı ve hızlı gelişen teknoloji, hastaların sağlıkta kullanılan malzemelerin en son teknoloji de olsun isteği, yaşam süresinin +65 çıkması, kronik hastalıkların artması sağlık sektöründe ki harcamaların artmasına doğrudan katkı sağlamıştır. Bu yıl sağlık için harcanan para seneye daha artacaktır ve artmaya da devam edecektir. Öte yandan ilaç için kullanılan para son 5 yılda yüzde 55 artarak 14,3 milyar lira olmuştur. Bu oran 2018’de 25,8 ve 2019’da 28,0 milyar lira olması öngörülmektedir.

Bu kapsamda kamu ve özel iş birliği modeli ile 27 milyar lira tutarında 34 tam donanımlı şehir hastanesi kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.