Sanayi Tesislerinin Kurulması İçin Neye İhtiyaç Vardır?

Bir yerde sanayi tesislerinin kurulabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Sanayi tesislerinin kurulması için; sermaye, ham madde, enerji, ulaşım- lojistik, iş gücü- teknik eleman ve pazarlama imkanına ihtiyaç vardır.

Sanayi Tesislerinin Kurulması İçin Neye İhtiyaç Vardır?

 1)Sermaye:

Sanayi tesisleri kurabilmek için büyük sermaye birikimi gerekmektedir. Bu sermaye birikimi sadece fabrikaların inşası için değil; ham madde temini, makine parkuru oluşturma, lojistik giderleri, enerji ve işçi giderleri için gereklidir.

 2) Ham madde:

Sanayide üretim yapılabilmesi ve ürün alınabilmesi için ham maddenin olması gerekmektedir. Sanayi tesislerinin ham madde kaynaklarına yakın seçilmesi nakliye giderlerinin düşmesi yönünden bir avantaj sağlar. Örneğin; kağıt fabrikalarının ormanlık alanların bol olduğu merkezlere yakın konumlandırılması, şeker fabrikalarının şeker pancarı üretimi yapılan yerlere yakın kurulması ham maddeye yakın olma isteğinden kaynaklanmaktadır.

 3) Enerji:

Üretimde, ham maddenin işlenerek ara ürün ve son ürünlere dönüştürülmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Üretim için ihtiyaç duyulan enerji, taşkömürü, linyit, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlardan karşılanabileceği gibi biyogaz, jeotermal enerji, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan da karşılanabilir.

Sanayi Tesislerinin Kurulması İçin Neye İhtiyaç Vardır?

 4) Ulaşım- Lojistik:

Sanayi tesislerindeki, üretim esnasında gerekli olan ham madde ve mamul maddenin fabrikalara taşınması ve üretilen ürünlerin satışı yapılacak olan pazarlara taşınması için ulaşım imkanlarının iyi olması önem arz etmektedir. Kurulması planlanan fabrikanın; araçların gidiş- gelişinin kolay olduğu, ulaşım ağlarının geniş olduğu merkezlerde tesis edilmesi lojistik faaliyetlerinin sorunsuz işlemesi açısından önemlidir.

 5) İşgücü- Teknik Eleman:

Sanayide, üretimin yapılabilmesi için işgücüne ihtiyaç vardır. Üretimin nitelik ve nicelik seviyesi, çalışan personellerin niteliğine ve verimliliğine bağlıdır.

 6) Pazarlama İmkanı: 

Sanayi tesislerinde üretilen her ürünün pazarda alıcısının olması gereklidir. Bu nedenle üretim tesisleri kurulmadan önce kurulacağı yerde pazar imkanlarının olup olmadığı araştırılmalıdır.