Hizmet Pazarlaması Tanımı Nedir?

Hizmet Pazarlaması

İnsanlık var olduğundan beri sürekli gelişim ve ilerleme içindedir. İnsanlık ilk başta tarıma dayalı bir hayat sürerken daha sonra sanayiye dayalı bir hayat sürmeye başlamış günümüzde ise daha çok hizmet sektörünün çevresinde yaşamlarını sürdürmektedir. Teknolojik gelişmeler tarım ve sanayi sektörlerindeki birçok işi makinelerin yardımıyla yapılır hale getirmiştir. Bununla birlikte insanların boş zamanları artmış ve insanlar eğlenme, dinlenme gibi ihtiyaçlara talebi arttırmıştır. Buna bağlı olarak istihdam oranlarındaki yüzdelik dilimin hizmet sektörüne kaydığı gözlemlenmiştir. Hizmet sektörü gelişmiş ülkeler olarak nitelendirilen ekonomisi güçlü ülkelerde sürekli arttığı gözlemlenmiştir. Ülkemizde ise son yıllarda hizmet sektörünün artışı büyük öneme sahiptir.

Her geçen gün ilerlemesini sürdüren hizmet sektörü beraberinde hizmet pazarlama ifadesinin üzerinde durulması gereken bir olgu haline gelmesine sebep olmuştur.

Hizmet Nedir?

Hizmet pazarlama olgusuna geçmeden önce hizmetin ne anlama geldiği bilinmelidir. Sözlükte pek çok tanımı olsa da genel itibariyle hizmet; bir faaliyetin tüketicinin isteklerini giderici nitelikte olmasıdır.

Hizmetlerin Özellikleri

  • Soyut bir yapıya sahiptir (herhangi bir nesneye ait değildir.)
  • Heterojen olmaları
  • Üretim ve tüketim aşamalarının eş zamanlı olarak yürütülmesi
  • Üretilenlerin sürekli olarak tüketilmesi

Hizmet Pazarlama Karması

Hizmet işletmelerinde pazarlama, pazarlama karması etrafında şekillenmektedir.

Pazarlama karması dört ögeden oluşmaktadır. Bunlar; tanıtım, fiyat, yer ve üründür. Genel olarak dört ögeden oluşan hizmet pazarlamaya insan, fiziksel olanaklar ve işlem yönetimi ögelerini de ekleyebiliriz.

Hizmet Pazarlamada Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Kar amacı gütmeyen kuruluşların amacı, kişileri olumlu yönde etkilemeyi amaç edinen ve bu amacı yerine getirirken herhangi bir kar amacı gözetmeyen kuruluşlardır. Bu kuruluşlar genel olarak eğitim, sağlık, sanat, din eğitimi ve spor alanlarında aktif oldukları gözlemlenmiştir. Bu kuruluşlar;

  • Din ile ilgili olan kuruluşlar (cami, medrese, kiliseler )
  • Sosyal ve kültürel kuruluşlar (kulüp, müzeler )
  • Eğitim Kuruluşları
  • Hayır kurumları