Farklı Kültürler Var Mıdır?

İnsanoğlu milyarlarca farklı insanla bir arada yaşar çünkü buna mecburdur ve bu da insanların etkileşim içerisinde olduğunu gösterir. İnsanlar etkileşim gösterdikleri insanları kendilerine göre belli kriterlere tabi tutarak seçer ve bu zamanla aynı özelliğe sahip milyonlarca insanın aynı şekil ve yerde yaşamasını sağlar. Yani anlayacağınız toplumlar oluşur. Bu toplumların her biri kendine özgü kültürler oluşturur ve yaşarlar.

Kültür Nedir?

Kültür, bir toplumun süre gelen tarihsel süreç içerisinde ürettiği, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümüne denir. Kültür bir toplumun kimliği gibidir. Toplumu farklı kılar. Kültür toplumun yaşam şeklini, tarzını gösterir.

Kültürler Farklı Mıdır?

Dünya üzerinde toplumlar arttıkça ve yayıldıkça yaşam şekilleri, tarz ve yapıları da değişeceğinden kültürler de artacaktır. Yani anlayacağınız kültürler farklıdır. Her kültür ait olduğu milleti toplumu yansıtır. Kültürler genellikle bulunuş olduğu milletlerin isimlerini alır. Misalin Türk kültürü, Çin kültürü, Alman kültürü, Hint kültürü ve benzeridir.

Kültür Farklılığı İyi Midir?

Farkındalık her zaman için iyidir. Bu kültür içinde geçerlidir. Kültürlerin farklı olması toplumları kaynaştırır. Bu kaynaşma gerek evlilik yoluyla, gerek meslek hayatı yoluyla, gerekse turizm yoluyla olmaktadır. Toplumlar bu kaynaşmalar sayesinde farklı ilgi alanları kazanmakta, farklı sektörler kurmakta, farklı lezzetler keşfetmekte, farklı mimariler uygulamaktadır. Asimile olmadan farklı bakış açıları yakalamaktadır.

Kültür Örnekleri

Misalin bizim yani Türk kültüründe misafirperver olmak, sofranı paylaşmak, yoksula yardım etmek, kına gecesi düzenlemek, bayramları hep birlikte kutlamak, el öpmek adettir ve kültür gereği nizami yapılır. Misalin başka bir kültür olan Çin kültüründe ise kız çocuklarının boynu uzun olsun diye boyunluk takar, ayakları küçük olsun diye demirden ayakkabı giydirilir. Bunlar farkındalıktır ama kendini özendiren güzel farkındalıklardır.