Farklı Kültürler Var Mıdır?

İnsanoğlu milyarlarca farklı insanla bir arada yaşar çünkü buna mecburdur ve bu da insanların etkileşim içerisinde olduğunu gösterir. İnsanlar etkileşim gösterdikleri insanları kendilerine göre belli kriterlere tabi tutarak seçer ve bu zamanla aynı özelliğe sahip milyonlarca insanın aynı şekil ve yerde yaşamasını sağlar. Yani anlayacağınız toplumlar oluşur. Bu toplumların her biri kendine özgü kültürler oluşturur ve yaşarlar. Kültür Nedir? Kültür, bir toplumun süre gelen tarihsel süreç içerisinde ürettiği, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin…

"Farklı Kültürler Var Mıdır?"