Zeyilname Nasıl Düzenlenir?

Zeyilname nasıl düzenlenir? Sorusuna cevap verebilmek için önce zeyilnamelerin ne olduğu ve hangi amaçla düzenlendiklerini bilmek gerekmektedir. Arapça bir kelime olan Zeyil “eklemek” anlamına gelmektedir. Bu anlamdan hareket ile zeyilname sigorta poliçelerinde şartlar hususunda değişiklik yapılması icap eden durumlarda ek olarak düzenlenen belgelerdir. Sigorta poliçeleri üzerinde yapılan yanlışlıklar zeyilname ile düzeltilebileceği gibi sigorta primlerinin miktarının değiştirilmesi gibi bilgileri de içerirler. Zeyilnameler sadece poliçe üzerinde yapılan değişiklikleri kapsarlar. Yani kesinlikle poliçenin aslı niteliğinde değildirler. Zeyilname hakkında…

"Zeyilname Nasıl Düzenlenir?"