Her Devlette Eğitim Ve Öğretim Şart Mı?

Eğitim ve Öğretim Nedir?

Eğitim, herhangi bir zaman ve mekan gerektirmeyen; hayat boyunca öğrendiğimiz her şeydir. Eğitim kesintisizdir ve ömür boyu devam eder. Öğretim ise belli bir mekanda yapılan, belirli zamanı kapsayan planlı bir öğrenmedir. Öğretim okullarda yapılır. Fakat okullar sadece öğretim değil aynı zamanda eğitim yuvasıdır.

 Devlet Yönetimine Göre Eğitim

Çocuklar küçük yaştan itibaren okullarda eğitim almaktadır. Vatandaşlık bilinci, ahlak öğretileri, bilimlerin öğrenilmesi veya yeteneklerinin ortaya çıkarılması hep okulda sağlanır. Her devlette eğitim ve öğretim şart mı? Sorusunun cevabı da bu nedenle çok açıktır. Durum böyle olunca; devletler de kendi yönetimini güçlendirecek çocuklar yetişsin istemektedir. Bunun en etkili ve iyi yolu ise okullarda verilen eğitimin kendi istedikleri sistem olmasıdır.

 Baskıcı Devletlerde Eğitim

Eğer devlet katı bir otorite ile yönetiliyorsa; o ülkede yönetici tek kişi ve onun söyledikleri emir olarak sayılıyorsa; çocuklara bilinçli olma merkezli bir eğitim verilmez. Diktatör, kendi emirlerini sorgulamadan gerçekleştiren bireyler yetişsin ister. Bu nedenle öyle ülkelerde eğitim, diktatörün yaptığı eylemleri haklı gösteren bir eğitim olacaktır.

 Demokratik Devletlerde Eğitim

Devlet rasyonel ilkelerle yönetiliyorsa; o ülkede tüm işleyişlerde demokrasi gözetiliyorsa, çocuklara düşünen, sorgulayan ve haklarını gözeten bir birey olmayı öğreten eğitim verilecektir. Devlet tüm eğitim sistemini rasyonel düşünceyi ön plana çıkaran bir model olarak tasarlar ve uygular.

 Ekonomik Sisteme Göre Eğitim

Devlet ekonomik sistem olarak Her Devlette Eğitim Ve Öğretim Şart Mı?neyi benimsiyorsa; eğitim ile de o sistemi yaymak ister. Kapitalizmin hüküm sürdüğü bir sistemde sosyalizmi yücelten eğitim verilemez. Böyle bir ülkede özel mülkiyetin ne kadar önemli olduğunun belirtildiği eğitim öğretim gözlemlenir. Aynı şekilde sosyalist bir devlette de özel mülkiyetin olmaması gerektiği, insanların doğuştan eşit olduğu ve tüm malların eşit şekilde dağıtılması gerektiğini vurgulayan bir eğitim sistemi olacaktır. Zaten bu nedenle devletin yönetimine geçen kişi ilk önce kendi eğitim sistemini oluşturmaktadır.